Wie zijn wij

Kwaliteitscholen biedt een totaaloplossing, is zowel voor het monitoren en sturen van strategisch beleid (voor besturen en schoolleiding) als een instrument dat teamleiders, mentoren en docenten kunnen gebruiken om de (eigen) kwaliteit te verbeteren. Strategisch, tactisch en operationeel beleid worden zo aan elkaar gekoppeld.

Kwaliteitscholen is betaalbaar, biedt gemak, deskundige begeleiding en heeft de grootste benchmark van Nederland. Veel gebruikte onderzoeken zijn de Quickscan Medewerkersonderzoek, Tevredenheid Leerlingen, Tevredenheid Ouders en Docentenevaluaties door leerlingen. Scholen krijgen informatie over veiligheid, pestgedrag, en allerlei kwaliteitsgebieden van de inspectie, zoals de kwaliteit van begeleiding en organisatie. Met het Bekwaamheidsdossier kan de gesprekkencyclus uitgevoerd worden, zodat bijvoorbeeld leraren hun deskundigheidsbevordering kunnen monitoren.

Contactgegevens


Röntgenlaan 1
2719 DX Zoetermeer

Telefoon: 079.360.8730
Bereikbaar van 9.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur

Email: info@kwaliteitscholen.nl

Website: www.kwaliteitscholen.nl